Data: 20 sierpnia 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU Roman Kwiatkowski.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku powziął informację, że w ramach współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU Roman Kwiatkowski z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 218, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku, na czas nieokreślony, wartość obrotów w okresie minionych 12 m-cy wyniosła 7 606 925,00 zł. netto.

Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 20 grudnia 2011 roku, o wartości 222 026,00 zł netto, za materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych Kyocera.

Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności, Partner Handlowy zapłaci za przeterminowane płatności odsetki ustawowe w wysokości 150% w stosunku rocznym.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 21 sierpnia 2011 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Do pobrania