Data: 4 lipca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA ugoda z ZUS.

Raport bieżący 31/2013 

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 19/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku oraz Raportu Bieżącego nr 8/2012 z 20 kwietnia 2012 roku, Zarząd spółki ARCUS S.A.(“Emitent”) 
informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu zatwierdzające ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i nadające tej ugodzie klauzulę wykonalności, umarzające postępowanie a także nakazujące zwrot ( w związku z zawartą ugodą) na rzecz ARCUS S.A. ¾ kwoty, wpłaconej jako opłata sądowa i tym samym zamyka sprawę. 

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8 
 

Do pobrania