Data: 30 grudnia 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2013 z dnia 17 grudnia br, Zarząd Arcus S.A.  informuje, iż na zgodny wniosek obu stron czyli Energa – Operator SA i Konsorcjum Arcus SA i T-matic Systems SA, posiedzenie Sądu w sprawie postępowania pojednawczego wyznaczone na dzień dzisiejszy, zostało przesunięte na termin późniejszy. Sąd wyznaczył nowy termin na 5 marca 2014 roku. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8

Do pobrania