Data: 30 grudnia 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. 

Zarząd Arcus S.A., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo od Amplico TFI S.A. z informacją o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Arcus S.A. na rachunkach papierów wartościowych zarządzanych przez AMPLICO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Jak informuje Amplico TFI S.A. do dnia 19 grudnia 2013 roku – czyli do dnia sprzedaży części akcji – Fundusze oraz zleceniodawcy Towarzystwa Aplico TFI S.A. posiadali – 396 926 akcji Spółki co stanowiło 5,37 % kapitału zakładowego Spółki i 5,37 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 

Po transakcji posiadają 356 120 akcji Spółki – co stanowi 4,82 % kapitału zakładowego Spółki i 4, 82 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki, tym samym udział Amplico TFI S.A. 
nie przekracza 5% udziału w kapitale zakładowym Arcus S.A. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Do pobrania