Data: 26 maja 2011
Typ raportów: Bieżące

Powołanie Członków Zarządu Spółki 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A., informuje, iż w dniu 26 maja 2011 roku r., odbyło się Posiedzenie Zamknięte 
Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł II ust. 
17 lit. a) Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Zarządu 
Spółki (z uwagi na odbycie się ZWZA Spółki w dniu 26.05.2011r. zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe spółki za rok 2010), Rada Nadzorcza postanowiła powołać do Zarządu Spółki, na wspólną 
trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem dzisiejszym: 
 
1. Michała Czeredysa – jako Prezesa Zarządu Spółki 
2. Wojciecha Kruszyńskiego – jako Wiceprezesa Zarządu 
 
Szczegółowe informacje dotyczące nowopowołanego Prezesa Zarządu, Spółka przekaże odrębnym 
raportem bieżącym. 
 
Podstawa Prawna: RMF §5 pkt 21 i 22 

Do pobrania