Data: 26 maja 2011
Typ raportów: Bieżące

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2011 
roku (“ZWZA”). W stosunku do żadnej z uchwał ZWZA, nie został zgłoszony sprzeciw. ZWZA nie 
odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. 
Podstawa prawna: 
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 
 
Załącznik: 
Uchwały powzięte przez ZWZA ARCUS S.A.