Data: 30 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Zarządu 
 
Podstawa prawna wybierana z ESPI: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i 
okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki na Posiedzeniu 
Zamkniętym podjęła Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 
W głosowaniu tajnym: 
– Rada Nadzorcza ARCUS S.A. odwołała z dniem 28 lutego 2009 roku Pana Bartłomieja 
Żebrowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu; 
 – Rada Nadzorcza ARCUS S.A. powołała z dniem 1 marca 2009 roku Pana Wojciecha 
Kruszyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. 
  
Rada Nadzorcza przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Wojciecha 
Kruszyńskiego. 
 
Pan Wojciech Kruszyński ma 46 lata. Ukończył w 1987 roku Wydział Mechaniczny Energetyki 
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodowa rozpoczął w 1988 roku w BSiPE 
Energoprojekt, następnie od 1989 do 1991 roku był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Żerań 
na stanowisku dyżurnego inżyniera ruchu. Po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 
w 1993 roku, rozpoczął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych na stanowisku asystenta 
Dyrektora Generalnego, a następnie na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Gabinetu Ministra. 
W latach 1996 – 2001 był Dyrektorem biura zarządu Polkomtel S.A.. Od roku 2002 do 2008 
pracował w Exatel S.A. kolejno na stanowiskach, Dyrektora ds. korporacyjnych, Pełnomocnika 
Zarządu, Dyrektora ds. projektów. Odpowiadał między innymi za przeprowadzenie połączenia 
Telenergo i Telbanku, stworzenie systemu ochrony przychodów, wdrożenie platformy softswitch. 
W latach 2003 – 2008 był członkiem zarządu Tetra System Polska SA. 
Pan Wojciech Kruszyński jest żonaty, ma troje dzieci. 
 
Wykształcenie: 
1991-1993 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie; 
1982-1987 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; 
 Mgr Inżynier mechanik energetyk – ekonomika energetyki; 
 Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim. 
  
2008 do chwili obecnej: – Doradca Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Telekomunikacja Polska S.A. 
2002 – 2008 Exatel S.A. (d. Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A.) 
 Dyrektor Biura ds. Zarządzania Ryzykiem i Monitorowania Projektów; 
 Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony i Zabezpieczenia Przychodów; 
 Dyrektor ds. Projektów Specjalnych; 
 Pełnomocnik Zarządu ds. Projektu „Jedna Firma”; 
 Dyrektor ds. Korporacyjnych; 
2004 BPT Telbank S.A. – Pełnomocnik Zarządu 

Do pobrania