Data: 29 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Korekta raportu bieżącego numer 9/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie 
terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009 
 
Zarząd Arcus S.A., koryguje treść raportu bieżącego nr 9/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku 
w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009 w następujący sposób: 
 
Było: 
Raporty kwartalne: 
1/ Raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 27 lutego 2009 
2/ Raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 
3/ Raport kwartalny za II kwartał 2009 roku – 14 sierpień 2009 
4/ Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009 
 
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 
Raport roczny za 2008 rok – 15 czerwca 2009 
 
Jest: 
Raporty kwartalne: 
1/ Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 27 lutego 2009 
2/ Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 
3/ Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2009 roku – 14 sierpień 2009 
4/ Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009 
 
 
Raport półroczny 
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku (prezentacja skonsolidowanego 
raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą 
informacją dodatkową zgodnie z §87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
– 30 września 2009 
 
Raport roczny 
1/ Jednostkowy raport roczny za 2008 rok – 15 czerwca 2009 
2/ Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok – 15 czerwca 2009 
 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 100 ust. 1

Do pobrania