Data: 23 lutego 2009
Typ raportów: Bieżące

Informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji serii C ARCUS S.A.