Data: 27 lutego 2009
Typ raportów: Bieżące

Korekta prognozy wyników finansowych na 2008 rok. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd ARCUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników 
finansowych Emitenta na rok 2008. Prognoza wyników finansowych ARCUS S.A. została 
przedstawiona w raporcie bieżącym nr 58/2008 z dnia 12.12.2008 roku, 
 
Prognoza na rok 2008: 
Było: 
– EBITDA: 5.000 tys. zł. 
 
Prognoza na rok 2008: 
Jest: 
– EBIDTA : 5 724 tys. zł 
 
Podstawowe założenia prezentowanej prognozy pozostają bez zmian i są zgodne z 
założeniami publikowanymi 
w raporcie bieżącym nr 58/2008 z dnia 12. 12. 2008 roku. 

 Podstawa prawna: 
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 25 

Do pobrania