Data: 2 marca 2009
Typ raportów: Bieżące

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku spółki Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż raport kwartalny za okres trzech miesięcy, 
zakończonych 31 grudnia 2008 r. opublikowany 27.02.2009 r. zawierał błąd pisarski. 
 
Na pierwszej stronie raportu, w WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH , w tzw. 
główce tabelki, nie zostały szczegółowo opisane okresy jakich dotyczyły przekazywane dane.

Do pobrania