Data: 3 marca 2009
Typ raportów: Bieżące

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 2 marca 2009 roku. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
 Spółka Arcus S. A. (“Spółka”) informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 
dzisiejszym Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(“GPW”) z dnia 2 marca 2009 roku, w którym Zarząd GPW – działając na podstawie § 5 ust. 
2 Uchwały Nr 502/2008 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 23.06.2008 r. w sprawie 
Programu Wspierania Płynności (zmienionej Uchwałą Nr 648/2008 z dnia 28.08.2008 r.) – 
informuje o: 
 
1) zakwalifikowaniu akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności, oraz; 
 
2) rozpoczęciu notowania akcji Spółki w systemie kursu jednolitego począwszy od sesji 
giełdowej w dniu 6 marca 2009 roku, 
 
Spółka podjęła niezwłocznie działania mające na celu spowodowanie aby akcje Spółki zostały 
przywrócone do systemu notowań ciągłych w możliwie jak najkrótszym terminie.

Do pobrania