Data: 4 marca 2009
Typ raportów: Bieżące

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2009 
roku. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał Uchwałę Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 103/2009 z dnia 3 marca 2009 roku 
nawiązującą do wczorajszego Komunikatu Zarządu Giełdy (raport bieżący nr 16/2009) . 
 
Uchwała postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane na giełdę, a nie 
zrealizowane do dnia 5 marca 2009 (włącznie), tracą ważność. 

Do pobrania