Data: 1 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej ARCUS S.A.

Podstawa prawna 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011 roku 
przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje dotyczące Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Pana Marka Czeredysa powołanego do składu Rady Nadzorczej na mocy Uchwały nr 22 i 27 ZWZA 
oraz Pana Dominika Czajewskiego, który również został powołany w dniu 26 maja 2011 roku 
podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 23. 
Rada Nadzorcza przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe Pana Marka Czeredysa i 
Pana Dominika Czajewskiego. 

Ponownie powołani Pan Michał Słoniewski, Pan Sławomir Jakszuk i Pan Ryszard Barski pełnili już 
funkcje w Radzie Nadzorczej i ich życiorysy były wcześniej podane do wiadomości publicznej. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 22 

Załączniki 
Marek Czeredys 16.pdf 
Dominik_Czajewsk_16.pdf 

Opis 
Marek Czeredys Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Dominik Czajewski Członek Rady Nadzorczej