Data: 13 czerwca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

Zarząd Spółki Arcus S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku, Pan Dominik Czajewski w 
związku ze zmianą planów zawodowych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Czeredysa. Pan. Dominik 
Czajewski, poinformował o swojej rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, z dniem 12 
czerwca 2012 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 21 

Do pobrania