Data: 3 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Kwartalna kwalifikacja spółek na GPW w Warszawie 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie nr 147/2009 z dnia 31marca 2009 roku, iż Spółka pozytywnie 
przeszła kwartalną weryfikację spółek i ponownie będzie notowana w Segmencie 5 Plus 
notowań ciągłych. Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z Uchwałą nr 502/ 2008 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie Programu 
Wspierania Płynności.

Do pobrania