Data: 27 maja 2010
Typ raportów: Bieżące

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 
maja 2010 roku (“ZWZA”). W stosunku do żadnej z uchwał ZWZA, nie został zgłoszony 
sprzeciw. ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego 
porządku obrad. 
 
Załączniki 
Załącznik do raportu 21 Uchwały powzięte przez ZWZA ARCUS S.A.