Data: 21 lipca 2011
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Zarządu 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 roku wpłynęła na ręce Rady Nadzorczej Spółki 
i Prezesa Zarządu Arcus S.A. rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, złożona przez 
Pana Wojciecha Kruszyńskiego. Wiceprezes Wojciech Kruszyński wymienił przyczyny osobiste jako 
powód swojej rezygnacji. 
Rezygnacja z pełnienie funkcji obowiązuje poczynając od dnia 29 lipca 2011 roku.. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 21 

Do pobrania