Data: 19 sierpnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2011 roku, wszedł w posiadanie informacji, iż 
została podpisana przez drugą stronę umowa handlowa z dnia 12 sierpnia 2011 r. Przekazanie do 
publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy, warunkach finansowych umowy oraz jej 
przedmiocie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla umów tego typu. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania