Data: 21 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku 
 
Podstawa prawna 
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej 
wiadomości w 2008 roku. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iŜ wszystkie informacje znajdujące się w wykazie, są równieŜ 
dostępne na stronie internetowej Spółki. www.arcus.pl. 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa o ofercie art. 65 ust. 1 
 
Załączniki 
Wykaz informacji przekazanych przez Arcus S.A. do publicznej wiadomości w 2008 roku

Do pobrania