Data: 7 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Korekta raportu bieżącego numer 26/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.