Data: 7 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Leon Komornicki, złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na ręce Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Pana Marka Czeredysa. Pan Leon Komornicki nie podał przyczyn swojej decyzji. 
Pan Leon Komornicki poinformował o swojej rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie 
Nadzorczej z dniem 21 maja 2009 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 21 

Do pobrania