Data: 2 września 2011
Typ raportów: Bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Ryszard Barski w związku ze 
zmianą planów zawodowych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na ręce 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Czeredysa. Pan. Ryszard Barski poinformował o 
swojej rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 2 września 2011 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 21

Do pobrania