Data: 31 sierpnia 2011
Typ raportów: Śródroczne

Poniżej znajdą Państwo komplet załączników wchodzących w skład raportu półrocznego Spółki Arcus.

Raport w pełnym brzmieniu znajdą Państwo także na stronie GPW.