Data: 26 stycznia 2012
Typ raportów: Bieżące

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Podstawa prawna 
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż wszystkie informacje znajdujące się w wykazie, są również dostępne 
na stronie internetowej Spółki. www.arcus.pl. 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa o ofercie art. 65 ust. 1 
Załącznik: 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. 
 
Załączniki 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. 
RB 3 Wykaz informacji przekazanych przez Arcus S.pdf