Data: 6 października 2011
Typ raportów: Bieżące

Transakcje na wartość umowy znaczącej. 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2011 roku pozyskał 
informację, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów między 
Emitentem a spółką TENEO Polska Sp. z o.o. z Zielonki, ul. Bankowa 140 lok.2, w okresie od 6 
października 2010 roku do dnia dzisiejszego wyniosła 6 517 381, 00 zł netto.

Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 20 czerwca 2011 roku za sprzęt informatyczny, na kwotę 2 031 344,00 zł netto.

Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla tej sprzedaży. 

Kary umowne: nie przewidziane 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń z tym podmiotem w 
okresie minionych 12 miesięcy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3. 

Do pobrania