Data: 28 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Asymilacja akcji serii C Arcus S.A. przez Zarząd KDPW S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2009 roku, Zarząd Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych , po rozstrzygnięciu wniosku Spółki, Uchwałą 191/09, postanowił 
dokonać w dniu 1 czerwca 2009 roku asymilacji 98.476 akcji spółki Arcus S.A. oznaczonych 
kodem PLARCUS00057 z 7.296.681 akcjami spółki oznaczonymi kodem PLARCUS00040. 
 
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLARCUS00040. 
 
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 1 czerwca 2009 roku, kodem 
PLARCUS00040 oznaczonych jest 7.395.157 akcji spółki ARCUS S.A. 
 
Podstawa Prawna: RMF GPW § 34 ust. 1 pkt. 1 

Do pobrania