Data: 5 czerwca 2009
Typ raportów: Bieżące

Arcus S.A. – przystąpienie do Programu Wspierania Płynności 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. informuje, iż w dniu 4 czerwca 2009 roku powziął wiadomość, że 
dnia 3 czerwca 2009 roku, w związku z deklaracją Zarządu Spółki Arcus S.A., Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych S.A. przekazał Komunikat, iż z dniem 3 czerwca 2009 roku Spółka 
przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. 
Spółka Arcus S.A. wypełnia zobowiązania wynikające z uchwał Zarządu Giełdy w sprawie 
Programu Wspierania Płynności. 

Do pobrania