Data: 17 czerwca 2009
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Zarządu Arcus S.A.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki na 
Posiedzeniu Zamkniętym podjęła Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. W 
głosowaniu tajnym: 
– Rada Nadzorcza ARCUS S.A. odwołała z dniem 30 czerwca 2009 roku Pana Mariusza 
Bednarskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, 
– Rada Nadzorcza ARCUS S.A. powołała z dniem 1 lipca 2009 roku Pana Wiktora 
RóŜańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 
 
Rada Nadzorcza przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy, informacje o wykształceniu, 
oświadczenie o prowadzeniu innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz 
informację o wpisie w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych Pana Wiktora Różańskiego. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 21 i 22 
 
Załączniki 
Załącznik do raportu 41 – Informacje o Panu Wiktorze Różańskim

Do pobrania