Data: 17 czerwca 2009
Typ raportów: Bieżące

Tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza w związku z uchwałą nr 
18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 21.05.2009 r. dotyczącą 
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 
uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy z dn. 21.05.2009 r., przyjęła Uchwałą nr 1/17/06/2009 tekst 
jednolity Statutu Spółki. 
 
Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.1 pkt 2 
 
Załączniki 
Załącznik do raportu 39

Do pobrania