Data: 25 lutego 2010
Typ raportów: Bieżące

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Marek Czeredys złożył 
rezygnacje z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Arcus S.A. na ręce Prezesa Zarzdu Spółki 
Pana Wojciecha Kruszyńskiego. 
Pan Marek Czeredys nie podał przyczyn swojej rezygnacji. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 21 

Do pobrania