Data: 19 kwietnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 roku 
 
Podstawa prawna 
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 
 
Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż wszystkie informacje znajdujące się w wykazie, są również dostępne na stronie internetowej Spółki: www.arcus.pl. 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa o ofercie art. 65 ust. 1 
 
Załącznik: 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku