Data: 28 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Zarząd Arcus S.A., przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009 

Raporty kwartalne: 
1/ Raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 27 lutego 2009 
2/ Raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 
3/ Raport kwartalny za II kwartał 2009 roku – 14 sierpień 2009 
4/ Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009 
 
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 
 
Raport roczny za 2008 rok – 15 czerwca 2009 
 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 100 ust. 1 

 

Do pobrania