Data: 24 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Zamówienia na wartość umowy znaczącej 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A. niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym wszedł w posiadanie 
informacji, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, sprzedaż produktów 
będących w szerokiej ofercie Emitenta na rzecz WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. 
Berbeckiego 6 osiągnęła, w okresie od stycznia 2010 roku do dnia 23 marca 2010 roku, kwotę 
8 273 125,00 zł netto. 
 
Największą wartość w tym okresie miała faktura z dnia 25 lutego 2010 roku na kwotę netto 3 
600 257,49 zł dotycząca dostawy urządzeń do budowy sieci informatycznych. 
Sprzedaż odbyła się na podstawie zamówienia z dnia 5 lutego Br. 
 
Kary umowne: nie zawarto żadnych ustaleń dotyczących kar umownych. 
 
Warunki transakcji nie odbiegają od powszechnie stosowanych. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od stycznia 
2010 roku do dnia 23 marca 2010 roku przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 
emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.

Do pobrania