Data: 30 marca 2010
Typ raportów: Bieżące

Treść uchwał podjętych w dniu 30 marca 2010 roku, na NWZA w Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał 
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 marca 
2010 roku (“NWZA”). 
W stosunku do żadnej z uchwał NWZA, nie został zgłoszony sprzeciw. NWZA nie odstąpiło 
od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. 
Podstawa prawna: 
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 
 
Załączniki 
Treść uchwał podjętych w dniu 30 marca 2010 r. na NWZA w Arcus S.A.: 
Uchwały z NWZA_3_2010_12.pdf