CO OZNACZA ARCUS KYOCERA MDS?

MDS – oznacza kompleksowe zarządzanie obiegiem dokumentów. MDS jest korzystniejszy od MPS – Managed Print Services , ponieważ MPS tylko koncentruje się na produkcji dokumentów. MDS optymalizuje cały proces produkcji dokumentów – od zadania wydruku/kopii, proces archiwizacji, przepływ pracy, bezpieczeństwa danych i wpływu na środowisko naturalne.

To holistyczne podejście sprawia, że MDS jest wyjątkowy i istotny dla strategii każdej firmy, która chce poznać potencjał redukcji kosztów i znacznie je obniżyć. MDS może obniżyć koszty produkcji i obiegu dokumentów o około 30%.

ARCUS KYOCERA MDS wykorzystuje proces Oceny, Projektowania, Implementacji, Zarządzania i Optymalizacji, aby precyzyjnie określić koszty produkcji dokumentów, dostosować środowisko obiegu dokumentów do profilu działalności firmy, a w konsekwencji ograniczyć koszty i zwiększyć wydajność i efektywność systemu. Co więcej, oferując szeroki zakres usług z jednego źródła, ARCUS KYOCERA MDS eliminuje stratę czasu i marnotrawstwa zasobów.

Ostatecznie ARCUS KYOCERA MDS możne usprawnić zarządzanie dokumentem, zmniejszyć obciążenie działu IT, a także ograniczyć wpływ na środowisko naturalne drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

ARCUS KYOCERA MDS, kompleksowa usługa dzierżawy i outsourcingu urządzeń drukująco-kopiujących została nagrodzona godłem promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii NAJLEPSZE PRODUKTY I USŁUGI.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania Kyocera MDS

  • Znaczące zmniejszenie kosztów produkcji dokumentów
  • Kompletna przejrzystość kosztów
  • Jeden kontakt do obsługi systemu dokumentów
  • Wzrost wydajności poprzez redukcję przestoju i optymalizację systemu
  • Poprawa bezpieczeństwa obiegu dokumentów
  • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Sprawdź w jaki sposób firmy osiągnęły znaczny poziom redukcji kosztów i poprawiły wydajność dzięki rozwiązaniom ARCUS KYOCERA MDS

Potencjalne oszczędności w skrócie