Michał Gembal ARCUS SA

Michał Gembal ARCUS SA


Dzisiejszy numer „Pakietu”, dziennika poświęconego giełdzie, publikuje artykuł na temat Arcus S.A. Gazeta zwraca uwagę, że kurs akcji od marca wzrósł o 143 proc. i Arcus rośnie zdecydowanie lepiej niż rynek. Prezes Michał Czeredys z optymizmem patrzy na rok 2016.

„Parkiet” zwraca uwagę, że wyniki za 2015 rok są zdecydowanie lepsze niż za poprzedni. Firma realizuje obecnie kilka dużych projektów informatycznych, a Prezes Arcus S.A. Michał Czeredys wyraża nadzieję, że w drugim i trzecim kwartale zostaną podpisane w nowe umowy. W jego opinii segment telematyczny i telemetryczny powinny osiągnąć w 2016 roku próg rentowności.

Według Prezesa Michała Czeredysa spółka będzie koncentrować się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza strategicznej współpracy z innymi firmami.

Jednocześnie Prezes zadeklarował, że spółka pracuje nad polubownym zakończeniem sporu z Energa Operator, co byłoby z korzyścią dla obu stron.

Więcej szczegółów i pełna treść artykułu w dzisiejszym wydaniu „Parkietu” oraz na stronie internetowej:

http://www.parkiet.com/artykul/1468887-Arcus–Nowe-kontrakty-na-horyzoncie.html