„Parkiet”: Arcus rośnie szybciej niż giełda

Michał Gembal ARCUS SA

Michał Gembal ARCUS SA


Dzisiejszy numer „Pakietu”, dziennika poświęconego giełdzie, publikuje artykuł na temat Arcus S.A. Gazeta zwraca uwagę, że kurs akcji od marca wzrósł o 143 proc. i Arcus rośnie zdecydowanie lepiej niż rynek. Prezes Michał Czeredys z optymizmem patrzy na rok 2016.

„Parkiet” zwraca uwagę, że wyniki za 2015 rok są zdecydowanie lepsze niż za poprzedni. Firma realizuje obecnie kilka dużych projektów informatycznych, a Prezes Arcus S.A. Michał Czeredys wyraża nadzieję, że w drugim i trzecim kwartale zostaną podpisane w nowe umowy. W jego opinii segment telematyczny i telemetryczny powinny osiągnąć w 2016 roku próg rentowności.

Według Prezesa Michała Czeredysa spółka będzie koncentrować się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza strategicznej współpracy z innymi firmami.

Jednocześnie Prezes zadeklarował, że spółka pracuje nad polubownym zakończeniem sporu z Energa Operator, co byłoby z korzyścią dla obu stron.

Więcej szczegółów i pełna treść artykułu w dzisiejszym wydaniu „Parkietu” oraz na stronie internetowej:

http://www.parkiet.com/artykul/1468887-Arcus–Nowe-kontrakty-na-horyzoncie.html


    więcejmniej


    więcejmniej