Przez lata pomiar natężenia ruchu na drogach wykonywali ludzie. Ręcznie notowali tysiące przejeżdżających pojazdów. Taki sposób pomiaru natężenia ruchu jest kosztowny i obarczony ryzykiem popełnienia błędów. Na rynku dostępne jest już rozwiązanie Intelligent Traffic Counter, które umożliwia automatyczny pomiar natężenia ruchu za pomocą kamer i odpowiedniego oprogramowania taniej i dokładniej.

Jak możemy przeczytać w artykule „Automatyczny pomiar natężenia ruchu jest już dostępny” opublikowanym na stronach internetowych dziennika Rzeczpospolita, samorządy i Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, czyli zarządcy dróg muszą mierzyć poziom ich obciążenia. W oparciu o zebrane dane podejmowane są decyzje o inwestycjach w remonty i rozbudowę drogowej infrastruktury. Często są to projekty warte setki milionów złotych.

T–matic Systems, spółka z Grupy Arcus, oferuje rozwiązanie ITC (ang. Intelligent Traffic Counter). ITC za pomocą kamer i odpowiedniego oprogramowania automatycznie zlicza przejeżdżające pojazdy i  rozpoznaje ich typ  (osobowe, ciężarowe etc.).

Jak wyjaśnia w artykule Piotr Golik, prezes zarządu T–matic Systems, Intelligent Traffic Counter eliminuje wady ręcznego liczenia natężenia ruchu, umożliwiając dokonywanie analizy otrzymywanych na bieżąco precyzyjnych danych, np. w postaci raportów pokazujących dobowe czy okresowe zmiany natężenia ruchu.

W zależności od potrzeb klienci mogą zainstalować kamery do pomiaru natężenia ruchu na stałe na danym odcinku drogi albo zamówić w T–matic Systems usługę wykonania pomiaru. Kilka zamontowanych kamer można połączyć w jeden duży system, który spełnia funkcję monitoringu rejestrującego ruch, wspierającego służby porządkowe oraz statystyków i planistów.

System ITC może wspierać też osoby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem, które dzięki zebranym danym są w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące organizacji ruchu podczas remontów, imprez masowych, wyjazdów wakacyjnych czy świąt.

To nie wszystkie zastosowania systemu do automatycznego pomiaru natężenia ruchu. System Intelligent Traffic Counter po odpowiedniej konfiguracji umożliwia też analizę obciążenia linii komunikacji miejskiej lub linii kolejowych, wspomaga podejmowanie decyzji inwestycyjnych (np. o budowie sklepu lub centrum handlowego), umożliwia analizę ruchu osób w centrach handlowych, analizę ruchu na przejazdach kolejowych (które są najbardziej obciążone i należy je np. zastąpić tunelem lub wiaduktem), a także pomiar potoków ludzkich podczas dużych imprez (festiwale, koncerty, imprezy targowe, manifestacje, pochody).

Pełna treść artykułu:

http://www.rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/160929870-Automatyczny-pomiar-natezenia-ruchu-jest-juz-dostepny.html