Dzięki współpracy z firmą Docusoft Jastrzębska Spółka Węglowa znacząco przyspieszyła pozyskiwanie danych o wynikach testów na COVID-19. Spółka z Grupy Arcus, na zlecenie JSW i przy współudziale JSW IT SYSTEMS, przygotowała oprogramowanie do rozpoznawania danych z badań laboratoryjnych na obecność wirusa wywołującego COVID-19. Rozwiązanie wielokrotnie skróciło czas przetwarzania otrzymanych wyników badań, dzięki czemu praca stacji sanitarno-epidemiologicznych stała się łatwiejsza, a służby JSW otrzymały informację o stanie zdrowia pracowników.

Jastrzębska Spółka Węglowa, z powodu koronawirusa, stanęła przed wyzwaniem przebadania kilkunastu tysięcy pracowników. Istotnym celem było szybkie poinformowanie pracowników o wynikach badań, podjęcie decyzji dot. ewentualnej kwarantanny oraz powrót pracowników do pracy. Szybkie informowanie o wynikach testów bez zaangażowania Docusoft i JSW byłoby niemożliwe ze względu na ilość badań oraz brak danych teleadresowych pacjentów na wyniku badania.

ReadIT OCR został skonfigurowany do rozpoznawania danych z badań. Rozpoznane dane były weryfikowane i uzupełniane o dane identyfikujące pacjenta. W wyniku uruchomienia oprogramowania oraz wsparcia JSW IT Systems wielokrotnie skrócił się czas przetwarzania otrzymanych wyników badań, można było identyfikować duplikaty badań, szybko identyfikować pracowników z wynikiem pozytywnym, planować kolejne badania i pracę zakładów.

– W opracowaniu oprogramowania współpracowaliśmy z firmą Docusoft, która nam pomogła wdrożyć ten system i ta współpraca oczywiście okazała się owocna – mówi Łukasz Mikos z JSW IT Systems.

– Cieszymy się, że mogliśmy efektywnie wesprzeć JSW w tym trudnym czasie.  Z powodzeniem wykorzystaliśmy nasze oprogramowanie, wiedzę i profesjonalizm zespołu Docusoft, aby znaleźć rozwiązanie w sytuacji kryzysowej – podsumowuje Andrzej Nycz, Prezes Zarządu Docusoft.