Data: 22 maja 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA sprawozdania rady nadzorczej na ZWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Arcus S.A., w uzupełnieniu Raportów Bieżacych nr 8/2014 i 9/2014 dotyczących 
zwołania ZWZA, z projektami uchwał oraz projektami zmian w Statucie Spółki Arcus S.A., 
w załączeniu przekazuje do wiadomości treść sprawozdań Rady Nadzorczej Arcus S.A., ktore 
będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walneg