Data: 15 czerwca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA uchwały powzięte przez ZWZ

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał 
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2012 roku 
(“ZWZA”). 
 
ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W 
stosunku do Uchwał nr 4 i 5 oraz nr 10 ZWZA, został zgłoszony sprzeciw. 
 
Podstawa prawna: 
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 
 
Załącznik: 
Uchwały powzięte przez ZWZA ARCUS S.A.