Data: 15 czerwca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zmiany w składzie rady nadzorczej

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 roku, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na mocy Uchwały nr 25, w związku z rezygnacją z prac w Radzie Nadzorczej Pana Dominika Czajewskiego (o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 17/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku), do składu Rady Nadzorczej została powołana z dniem 14 czerwca 2012, Pani Jolanta Grus.

W załączniku – życiorys zawodowy Pani Jolanty Grus

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt 21 i 22