Data: 2 czerwca 2011
Typ raportów: Bieżące

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na ZWZA ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 
Treść raportu: 
Spółka ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki, zwołanym na dzień 26 maja 2011 r.(“ZWZA”).

Do pobrania