Data: 11 października 2011
Typ raportów: Bieżące

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 
października 2011 roku (“NWZA”). W stosunku do żadnej z uchwał NWZA, nie został zgłoszony 
sprzeciw. ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku 
obrad. 
 
Podstawa prawna: 
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 
 
Załącznik: 
Uchwały powzięte przez NWZA ARCUS S.A.