Data: 18 października 2011
Typ raportów: Bieżące

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ARCUS S.A. 

 Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 października 2011 roku (“NWZA”). 
 
 Załączniki 
WZA akcjonariusze posiadający 5% liczby głosów