transformacja cyfrowa

Do niedawna wciąż panowało przekonanie, że transformacja cyfrowa jest zagadnieniem dotyczącym jedynie dużych organizacji. Czas pandemii zweryfikował te opinie. Transformacja cyfrowa powinna być priorytetem dla każdej firmy niezależnie od wielkości. Początkowo wdrożenie nowych technologii mogło mieć charakter doraźny we wsparciu hybrydowego modelu pracy. Jest to jednak punkt wyjścia dla małych firm do stworzenia strategii transformacji cyfrowej, która będzie wspierać ich procesy biznesowe w przyszłości.

 

Jak zwiększyć konkurencyjność i usprawnić procesy? 

Osiąganie celów biznesowych, gdy pracownicy pracują w domu, jest jedną z najczęstszych korzyści, jeśli chodzi o transformację cyfrową. To jednak nie koniec. Istnieje wiele innych korzyści, z których mała firma może skorzystać. Są to również zwiększona wydajność i produktywność, mniejszy wpływ na środowisko, dotrzymywanie kroku konkurencji i wreszcie wysoki zwrot z inwestycji (ROI). 

 

Wyzwania cyfrowej transformacji  

Warto zauważyć, że chociaż transformacja cyfrowa została przyspieszona, małe firmy nadal mogą się spodziewać się wyzwań. Bardzo ważne jest, aby być przygotowanym na opór części pracowników, zwłaszcza jeśli konieczna jest zmiana ich sposobu pracy oraz wdrożenie nowych, zaawansowanych systemów. Zdarza się to często, gdy firma nie jest w pełni przygotowana na zmiany. Brak ogólnej strategii transformacji cyfrowej, brak potrzeb w zakresie wewnętrznej wiedzy eksperckiej z obszaru cyfryzacji i wdrażanioptymalnych rozwiązań w oparciu o dostępny budżet to kluczowe czynniki, które negatywnie wpływają na wdrażanie nowych technologii dla małego biznesu. 

 

Planowanie strategii transformacji cyfrowej dla małych firm 

Małe firmy dość często mają problemy z opracowaniem strategii transformacji cyfrowej i zdefiniowaniem kluczowych aspektów, które mają zapewnić jej sukces. Przygotowaliśmy listę kontrolną dla wszystkich małych biznesów, które robią pierwszy krok w kierunku cyfrowej transformacji. 

 

  1. Przypisz role i zadania swoim pracownikom  

Tworzenie dedykowanych zespołów do prowadzenia projektu transformacji cyfrowej w małej firmie jest sporym wyzwaniem. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przypisać rolę zarządzania projektem jednemu z członków swojego zespołu lub tymczasowo zatrudnić eksperta, aby upewnić się, że wszyscy interesariusze są zaangażowani i rozumieją wartość, jaką wnosi transformacja. W tym przypadku w projekt musi być zaangażowana nie tylko osoba odpowiedzialna za IT, ale także menedżerowie i osoby decyzyjne. Praca w silosach może utrudniać innowacje i zapobiegać szybkiej zmianie perspektywy, dlatego włączenie jak największej liczby osób w ten proces sprawi, że Twoja strategia transformacji cyfrowej od samego początku będzie spełniała potrzeby organizacji. 

 

  1. Określ swój budżet i czas

Jednym z największych problemów, jakie mogą napotkać małe firmy podczas procesu cyfryzacji, są ograniczone zasoby, takie jak pieniądze i czas. Ważne jest, aby się zastanowić jakie rozsądne założenia można zbudować na dostępnych zasobach. Kluczowe jest znalezienie godnych zaufania partnerów i usługodawców, które mają wystarczającą wiedzę, aby przeprowadzić Cię przez wszelkie niezbędne wdrożenia, takie jak nowe systemy, urządzenia i procesy. Pomoże to w płynnym przebiegu projektu bez dodatkowych kosztów. 

 

  1. Zidentyfikuj obszary, które wymagają usprawnień w zakresie cyfryzacji 

Pierwszym punktem jest określenie najpilniejszych problemów i wyzwań. Może się zdarzyć, że członkowie zespołu pracujący zdalnie potrzebują narzędzia umożliwiającego współpracę. Może to znacznie usprawnić codzienne czynności. Najprawdopodobniej będziesz mieć kilka kluczowych problemów, z którymi się teraz borykasz, a także kilka mniej ważnych zagadnień. Wypisz je wszystkie, a następnie zastanów się, jakie priorytety są Twoje krótko-, średnio- i długoterminowe. 

 

  1. Skonsultuj się i poinformuj swoich pracowników o zmianach związanych z cyfrową transformacją 

Transformacja cyfrowa wiąże się z poważną zmianą w sposobie działania organizacji. Konsultacje z personelem powinny dostarczyć kluczowych informacji, takich jak potrzeby i wyzwania związane z pracą personelu, miejsca, w których pracownicy tracą najwięcej czasu z powodu złych procesów lub technologii oraz sposoby poprawy obsługi klienta. Pomoże to nie tylko w dokładniejszym określeniu priorytetów, ale także pomoże pracownikom zrozumieć, dlaczego transformacja cyfrowa jest konieczna i jakie przyniesie im korzyści. 

 

  1. Myśl długoterminowo i planuj

Transformacja cyfrowa to ciągłe dążenie do usprawnienia operacji biznesowych dzięki nowym technologiom. Choć myślenie tylko o bieżących potrzebach jest łatwiejsze, jeśli chcemy uzyskać jak największe korzyści ze swojej strategii, należy również spojrzeć w przyszłość i opracować plany długoterminowe. Konieczne może być rozważenie tempa rozwoju i spodziewanego wzrostu firmy w ciągu najbliższych 3 czy 5 lat.  

 

  1. Transformacja cyfrowa – uzyskaj porady i wsparcie ekspertów

Chociaż duża firma może być w stanie zaangażować konsultantów ds. transformacji cyfrowej, nie jest to wykonalne dla każdej małej firmy. Nie oznacza to jednak, że nie masz dostępu do wskazówek ani pomocy. Wykorzystanie wiedzy dostawców nie tylko pomoże opracować strategię, ale także pozwoli zidentyfikować najlepszych dostawców technologii, którzy pomogą osiągnąć cele biznesowe. 

 

  1. Współpracuj z odpowiednimi partnerami technologicznymi

Wreszcie, mając zebrane wszystkie informacje w celu stworzenia strategii, nadszedł czas, aby wybrać dostawców technologii i usług, którzy będą częścią podróży do cyfrowej transformacji.  Znajdź firmę, która rozumie twoją branżę lub model biznesowy i może dostarczyć informacji o twojej grupie docelowej. Właściwy partner upewni się, że aplikacje, systemy lub jakikolwiek rodzaj technologii, które nabywasz, oferują solidną integrację i ułatwiają codzienną pracę.