Data: 23 czerwca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA.

ARCUS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA.

Raport bieżący z plikiem 16/2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %  Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Załącznik: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.