Data: 21 czerwca 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2012 roku (“ZWZA”).

Załączniki:
WZA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów