Data: 2 kwietnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arcus S.A.