Data: 29 maja 2012
Typ raportów: Bieżące

Treść sprawozdań Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 Treść raportu: 
W uzupełnieniu raportów 12/2012 oraz 13/2012 dot. zwołania ZWZA oraz projektów uchwał na 
ZWZA Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do 
publicznej wiadomości treść sprawozdań Rady Nadzorczej ARCUS S.A., które będą przedmiotem 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 
2012 roku. 
 
Załączniki 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arcus w 2011.pdf 
Arcus_sprawozdanie RN z oceny_spraw_finan_zarzadu_2011.pdf 
ArcusGK_sprawozdanie_RN z oceny spraw_finan_zarzadu_2011.pdf 
Arcus_ocena sytuacji przez Radę Nadzorczą w 2011.pdf 
GK Arcus_ocena sytuacji przez Rade Nadzorczą w 2011.pdf 
ARCUS_sprawozdanie RN_wniosek Zarządu_pokrycie straty za 2011_ZWZA.pdf